Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego

Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego

Opracowujemy i wykonujemy aktualizację Instruckji Bezpieczeństwa Pożarowego

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP) jest dokumentem opisującym procedury ewakuacyjne i warunki ochrony przeciwpożarowej.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. § 6 ust.1 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.

Firma KSW Sp. z o.o. opracowuje i aktualizuje już istniejące Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP), zgodnie z obowiązującymi przepisami. Osoby odpowiedzialne za ich opracowanie lub aktualizację posiadają wszelkie niezbędne do tego kwalifikacje.

instrukcje bezpieczenstwa pozarowego

Zapraszamy do współpracy

KSW Sp. z o.o.

ul. Ozimska 53 lok. 4
45-059 Opole

biuro@bhp-opole.pl
NIP 754-297-83-61
Regon 160260895
KRS Nr 0000332722
Konto bankowe : ING Bank Śląski
32 1050 1214 1000 0023 4217 1911

Zadźwoń do Nas

(77) 442 50 07
+48 604 896 374
+48 508 597 729
+48 889 006 200

Back to Top