Audyty BHP

Audyty BHP

Przeprowadzamy analizy i oceny stanu BHP

Każda firma przeprowadza w ciągu roku wiele kontroli i audytów, w tym te skupiające się na bezpieczeństwie. Coraz częściej pracodawcy przywiązują wagę nie tylko do częstotliwości ich wykonywania, ale również jakości. Współczesne kontrole BHP angażują aktywnie przełożonych i pracowników, skupiają się nie tylko na niedociągnięciach technicznych, ale również na zachowaniach.

Jednym z elementów negatywnie wpływających na wizerunek działów BHP są kontrole stanu bezpieczeństwa. Kojarzone są one bowiem z wytykaniem błędów, nie zawsze uprzejmym zwracaniem uwagi, a nawet z inwigilacją i szukaniem przez BHP-owców „haków” na pracowników. Współczesna praca nad bezpieczeństwem wymaga bardziej miękkiego podejścia do kontroli BHP – nie powinny być one realizowane tylko przez służbę BHP, ale przez wszystkich przełożonych. Istotą audytów powinny być: zachowanie, zagrożenia, zaangażowanie pracowników w szukanie rozwiązań oraz zmianę świadomości. Te elementy powodują, iż firmy coraz częściej wdrażają nowe rodzaje kontroli i określają dla nich konkretne cele i punkty ciężkości.

Audyty zachowań robią w ostatnim czasie zawrotną karierę. Niewątpliwie są one ważnym elementem pracy nad bezpieczeństwem. Firmy decydują się na ich zastosowanie, kiedy dostrzegają, iż zrobiły już wiele w obszarze organizacji i techniki a mimo to nadal zdarzają się wypadki lub można zaobserwować niebezpieczne zachowania. Głównymi celami audytów są uwrażliwienie pracowników na temat bezpieczeństwa oraz zmiana ich zachowań. Audyty mogą mieć różne formy – mogą być prowadzone przez przełożonych, pracowników, służbę BHP czy SIP-owców.W większości przypadków audyty zachowań składają się z trzech etapów:

  1. Obserwacja stanowiska pracy i pracownika
  2. Rozmowa z pracownikiem
  3. Zapisanie wniosków i informacji zwrotnej dla pracownika i przełożonego
stan faktyczny BHP
audyty BHP
Firma KSW Sp. z o.o. przeprowadza audyty :

  • faktycznego stanu BHP
  • identyfikacji nieprawidłowości i niezgodności z wymaganiami przepisów prawnych i innych
  • analizy warunków pracy
  • identyfikacji zagrożeń występujących na stanowiskach pracy

Zapraszamy do współpracy

KSW Sp. z o.o.

ul. Ozimska 53 lok. 4
45-059 Opole

biuro@bhp-opole.pl
NIP 754-297-83-61
Regon 160260895
KRS Nr 0000332722
Konto bankowe : ING Bank Śląski
32 1050 1214 1000 0023 4217 1911

Zadźwoń do Nas

(77) 442 50 07
+48 604 896 374
+48 508 597 729
+48 889 006 200

Back to Top