Badania środowiska pracy

Badania środowiska pracy

wykonywanie i zlecanie wymaganych badań

Pracodawca na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 645 z późn. zm.) jest zobowiązany do przeprowadzenia badań środowiska pracy pod względem natężenia i stężenia szkodliwych czynników chemicznych, fizycznych bądź biologicznych jeżeli takie czynniki występują lub jest podejrzenie występowania ich w zakładzie pracy.

O wynikach badań pracodawca musi poinformować pracowników, a same badanie są wykorzystywane do opracowywania Ocen Ryzyka Zawodowego.

badania środowiska pracy

pomiar hałasu

Firma KSW Sp. z o.o. w swojej ofercie przeprowadza badania :

  • natężenia oświetlenia
  • pomiaru i natężenia hałasu
  • stężenia substancji chemiczych
  • zapylenia powietrze


Szczegóły oferty laboratorium środowiska pracy na www.prolab.opole.pl

Zapraszamy do współpracy

KSW Sp. z o.o.

ul. Ozimska 53 lok. 4
45-059 Opole

biuro@bhp-opole.pl
NIP 754-297-83-61
Regon 160260895
KRS Nr 0000332722
Konto bankowe : ING Bank Śląski
32 1050 1214 1000 0023 4217 1911

Zadźwoń do Nas

(77) 442 50 07
+48 604 896 374
+48 508 597 729
+48 889 006 200

Back to Top